תקנון

תודה על שבחרת להזמין כרטיסים.
האתר מופעל ע"י חברת SmarTicket עבור מכון דוידסון לחינוך מדעי, ע"ר (להלן: "המכון"), אשר נמצא בתוך מתחם מכון ויצמן למדע ברחובות. האתר משמש למכירת כרטיסים מקוונת ובלעדית לפעילויות של המכון, לרבות כניסה למוזיאון גן המדע (להלן: "הפעילות"). 

 

תנאים כלליים
יש לקרוא בעיון ובתשומת לב את הכתוב בתקנון אתר מכירת הכרטיסים, המהווה את תנאי ההסכם בין מי שקונה את הכרטיס ובין המכון. שיתוף פרטיך באתר ו/או שימוש באופן כלשהו בשירות הניתן באתר, מהווה אישור הסכמה לכל תנאי התקנון, ואלו יחולו ויחייבו אותך בכל הקשור לשימוש בשירות הניתן באתר.

 

קניית כרטיסים
1. קניית כרטיסים לפעילות באמצעות האתר דורשת למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הפרטים, ובהם: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, ישוב, מספר טלפון נייד ליצירת קשר ופרטי כרטיס אשראי.
2. הכרטיסים מונפקים בעת ההזמנה, לאחר התשלום, ותקפים למועד הביקור או הפעילות שהוזמנו בלבד.
3. הכרטיסים יישלחו אל כתובת הדוא"ל שדרכו נערכה ההזמנה ו/או באמצעות הודעת סמס למכשיר הטלפון הנייד.
4. קניית הכרטיסים לפעילות תתבצע באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. הקנייה באתר היא ללא תוספת עמלה.
5. המעוניינים בביקור מאורגן לקבוצה גדולה (מעל 20 כרטיסים ולקוח משלם אחד) יותר יפנו בדוא"ל אל הכתובת: davidson@weizmann.ac.il.
6. הקונה מצהיר/מצהירה כי כל הפרטים שנמסרו או שיימסרו בתהליך קניית כרטיסים באמצעות האתר הם פרטיו/פרטיה האישיים הנכונים, לרבות מספר כרטיס אשראי. מסירת פרטים כוזבים עשויה להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק.
7. לקונה ידוע כי פרטי כרטיס האשראי שיימסרו יועברו וישמשו לטובת סליקת הקנייה באמצעות חברת פלאקרד, ופרטיו האישיים ישמשו לצורך הזמנת הכרטיסים באמצעות חברת SmarTicket.
8. הקונה נותן/נותנת את הסכמתו/הסכמתה לקבל במייל ובסלולר מידע הקשור לרכישה באתר. 

 

הנחת אזרח ותיק והנחות נוספות 
על מנת לקבל הנחה ולרכוש כרטיס מוזל, יש להציג אישור על הזכאות להנחה לפני הכניסה לפעילות.
מלווה לנכה - מלווה לנכה פטור מתשלום (מותנה בהצגת תעודה) 

המכון מפרסם באתר המכון את המחירים, שעות הפעילות ומידע לגבי פעילויות. יש להתעדכן במידע טרם הביקור.
נשמח לעמוד לרשותכם בשעות הפעילות: 08-9378300 או במייל – davidson@weizmann.ac.il


איסוף הכרטיסים
1. כרטיסים שיוזמנו באתר יישלחו אוטומטית ע"י המכון לכתובת הדוא"ל שסופקה ע"י הקונה בעת ההזמנה ו/או בהודעת סמס למספר הטלפון הנייד שאיתו נרשם/נרשמה בקופה. מובהר בזאת כי לא יישלחו כרטיסים בדואר או בכל אמצעי אחר.
2. באחריות הקונה לשמור את הכרטיסים שהתקבלו בדוא"ל ולהציגם בכניסה לפעילות.
3. מומלץ להגיע כרבע שעה לפחות לפני השעה המיועדת. במקרים שבהם הוזמן הכרטיס או הכרטיסים לפעילות בשעה יעודה (סדנה או הדרכה), המכון אינו מתחייב לשמור על הכרטיסים שהוזמנו מעבר ל-15 דקות לאחר מועד הכניסה הנקוב בהם. 
4. ניתן להחליף כרטיס שהוזמן עד שני ימי עסקים לפני הפעילות שהוזמנה. ההחלפה תתבצע ישירות מול המכון, בטלפון 089378300 בשעות הפעילות. המכון אינו מתחייב להחליף כרטיס למועד המבוקש, אך יעשה מאמץ סביר להיענות לבקשות.
5. לאחר תחילת הפעילות המוזמנת - לא ניתן להחליף כרטיס שהוזמן או לקבל זיכוי בגינו.
6. ככל שיינתנו הנחיות באשר לבריאות הציבור או בנסיבות אחרות המחייבות זאת, ינהג המכון בהתאם להנחיות אלו, ויאפשר, בהתאמה, החלפת פעילות או שמירת זכות בגין הכרטיסים שנקנו.

 

תשלום
1. התשלום מבוצע באמצעות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים באתר או בטלפון, בחיוב אחד.
2. לאחר הזמנת הכרטיס  אין אפשרות להחליף את אמצעי התשלום.
3. העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייב/התחייבה הקונה.
4. אישור הזמנה ומספר עסקה יישלחו לכתובת הדוא"ל שסיפק/סיפקה הקונה במעמד הקנייה באתר. אם לאחר זמן סביר לא התקבל הדוא"ל עם מספר העסקה, יש לבדוק בתיקיית דואר הזבל (spam), לרענן את תיבת הדואר הנכנס, ואם עדיין לא התקבל, יש לפנות בדוא"ל למכון בכתובת  davidson@weizmann.ac.il

 

ביטול עסקה
1. ביטול עסקה ניתן לבצע לא יאוחר מ-5 ימי עסקים לפני מועד הפעילות המוזמנת.
2. ביטול העסקה לא יתאפשר אם מועד הכניסה הרשום על הכרטיס חל בתוך 5 ימי עסקים.
3. לא ניתן לבטל חלק מהזמנה או כרטיסים בודדים ברכישה מרוכזת. ביטול חלק מההזמנה כרוך בזיכוי ההזמנה המקורית ובפתיחה של הזמנה חדשה. 
4. בקשות לביטולים יישלחו בדוא"ל ל- davidson@weizmann.ac.il או בשיחה טלפונית ל-089378300.
5. במקרה של ביטול הפעילות על-ידי המכון, יתקבל החזר של מלוא התשלום שבוצע באמצעי התשלום איתו בוצעה ההזמנה.

אבטחת מידע
1. האתר עומד בתקן הנדרש ע"י חברות האשראי והרכישות מאובטחות באמצעות תקן PCI. חברת SmarTicket הוסמכה לתקן אבטחת מידע  iso 27001:2013
2. עסקאות המבוצעות באתר נסלקות ע"י חברת פלאקרד, המוכרת ע"י חברות האשראי לביצוע סליקה באינטרנט ובאחריותה.
3. פרטי כרטיס האשראי שיימסרו במהלך הקנייה המקוונת ישמשו לטובת סליקת הקנייה באמצעות חברת פלאקרד, והפרטים האישיים ישמשו לצורך הזמנת הכרטיסים באמצעות חברת סמארטיקט או לצורך ביטול /שינוי עסקה ע"י מכון דוידסון. 
פרטי הלקוחות ו/או כרטיסי האשראי אינם נשמרים באתר המכון, אלא בשרתי החברות המוסמכות לכך כמפורט לעיל.

מערכת למכירת כרטיסים