פרטי סדנה

לוּ היינו מבקשים מכם לקחת ריבוע ולחלק אותו לכמה חלקים – כיצד הייתם עושים זאת? ארבעה ריבועים קטנים יותר השווים בגודלם זה לזה? אולי לארבעה משולשים? או בדרך אחרת?
בסדנה זו אנחנו מזמינים אתכם להתנסות ולשחק ב"טנגרם": ריבוע שחולק ללא פחות מאשר שבע צורות גיאומטריות השונות זו מזו בגודלן ובצורתן.
יחד ניקח את הצורות הללו ונשתמש בכולן בדרכים יצירתיות כדי לבנות מהן צורות חדשות ודגמים אחרים לגמרי, בהם למשל צורה של אדם בעל רגל… שנעלמת!
הצטרפו לסדנה ובואו לגלות את הצורות שיוציאו אתכם מהריבוע.
בסדנה זו אנחנו מזמינים אתכם להתנסות ולשחק עם "טנגרם": ריבוע שחולק ללא פחות מאשר שבע צורות גיאומטריות השונות זו מזו בגודלן ובצורתן.
יחד ניקח את הצורות הללו ונשתמש בכולן בדרכים יצירתיות כדי לבנות מהן צורות חדשות ודגמים אחרים לגמרי, בהן למשל צורה של אדם עם רגל…שנעלמת! 
הצטרפו לסדנה ובואו לגלות את הצורות שיוציאו אתכם מהריבוע.

מערכת למכירת כרטיסים